İç Dağıtım Hizmetleri

  • Gıda lojistiği ile +4C ve -18C araçlarla zincir ve geleneksel mağazalardan oluşan binlerce noktaya mikro ve makro dağıtım işlemleri
  • 20 feet, 40 feet ve 45 feet konteyner ile kuru yük taşımacılığı
  • ISBT standartlarında ISO tank konteynerlerle likit mamül ve yarı mamül gıda taşımacılığı
  • Elektronik eşya için tüm yurt genelinde makro ve mikro dağıtım
  • Tütün ve sigara için makro ve mikro dağıtım
  • Soğuk içecek için makro ve mikro dağıtım
  • Otomotiv sektöründe milk-run operasyonları ve JIT taşımacılık
  • Son kullanıcılara mikro dağıtım ve kargo hizmetleri
  • Akaryakıt ve likit doğal gaz lojistiği
  • Otomotiv sektöründe bitmiş araç lojistiği